AKTUALITY
a  NOVINKY

Objednáváme na speciální vyšetření zadního segmentu oka (sítnice a optický nerv) i na přání pacienta. Jedná se o zcela nový optický koherenční tomograf (OCT) od firmy ZEISS. Vyšetření je vhodné pro pacienty i z preventivních důvodů od 40 let věku. Objednávete se prosím na tel. čísle 601 321 114 v době po, út a čt mezi 7:00 až 8:30!

Aktuálně nejsou volné termíny k objednání pacientů do konce března.
Další termíny k objednání pacientů na období duben a květen budou k
vypsány od 11.3.2024. Objednávky POUZE telefonicky v uvedených hodinách!

Plánovaná dovolená

27.3. – 12.4.2024

Mimořádné sdělení ze dne 25.8.2023Z rozhodnutí jednatele Poliklinika Milevsko s.r.o. byla naší oční ambulanci zrušena telefonní linka, stejně tak jako služby recepce polikliniky. S ohledem na tyto skutečnosti má naše oční ambulance nové telefonní číslo pro objednávání pacientů – 601 321 114. Žádáme pacienty, aby pro objednávání do ordinace používali od data 1.9.2023 pouze toto nové číslo a to výhradně v časech pro objednávání pacientů. Uvedené telefonní číslo je možné použít pro žádosti o recepty formou SMS. Upozorňujeme pacienty, že telefonní číslo slouží pouze pro uvedené účely a v uvedeném čase. V ostatních časech se sestra plně věnuje objednaným pacientům a příchozí hovory nejsou aktivovány.

Mimořádné sdělení ze dne 22.5.2023:

 

S ohledem na zvýšený počet dotazů na objednávání do oční ambulance tímto reagujeme na časté dotazy k tomuto tématu a níže uvádíme pravidla objednávání a odpovědi na časté dotazy:

 

Proč nemáte elektronický objednávkový systém?

Potřeby pacientů jsou specifické a objednávání dle předem pevně vyhrazeného času nedokáže efektivně využít čas lékaře pro potřeby pacientů (jednodušší úkony trvají kratší čas, zatímco rozkapání oka se může protáhnout na několik hodin v ordinaci), stejně tak tento systém nedokáže odhadnout potřeby pacienta a délku vyšetření. Elektronický systém by tak pouze snížil počet ošetřených pacientů a neefektivně by zacházel s využitím času lékaře a sestry. Stejně tak, s ohledem na vysoký podíl pacientů vyššího věku, by dále zhoršil dostupnost možností jejich objednání.

Proč objednáváte pouze telefonicky?

Při objednávání po telefonu je sestra, díky znalosti historie pacienta, vždy schopna odhadnout přibližnou délku rezervace času lékaře na pacienta a efektivně tak využít čas ordinace a potřeb pacienta. Jedná se dlouhodobě o nejefektivnější formu objednávání pro pacienty.

Proč nezvedáte telefon v době ordinace?

V ordinační době se plně věnujeme pacientům a telefony nebereme! Telefoní linka v tuto dobu slouží pro další účely související s vyšetřovanými pacienty a není určena pro objednávání. Důrazně žádáme o respektování této skutečnosti!

Proč se nemohu dovolat, linka je stále obsazena?

Objednáváme striktně pouze v ordinačních hodinách po, út, čt vždy od 7:00 do 8:30 vždy v týdnech, které jsou uvedeny na stránkách ordinace ocnimilevsko.cz, na stránkách polikliniky a na dveřích ordinace. V ostatní časy, dny prosíme nevolejte, NEBUDETE OBJEDNÁNI a zbytečně tak zatěžujete sebe a sestru i telefonní linku, neboť v těchto časech se plně věnujeme objednaným pacientům.

Nelze se k Vám dovolat?

Do ordinace se LZE dovolat na objednání vždy v objednávacích časech (více jak 200 volajících týdně Vám to jistě potvrdí). V tuto dobu sestra POUZE bere telefony a objednává pacienty. V době objednávání se dovolají stovky pacientů a linka je velmi vytížena, prosíme o trpělivost, sestra má jen jednu linku a dvě ruce. Termíny se vždy vyobjednají během několika dní s ohledem na vysoký počet volajících a při výrazném převisu pacientů.

Proč neobjednáváte po delší dobu?

Kapacita pracoviště je plně vyčerpána stávajícími časy objednávání a prodloužení možnosti objednání by  nijak nezvýšilo kapacitní možnosti ordinace.

Proč neobjednáváte na delší časový úsek?

Objednáváme vždy v časových intervalech 2-3 měsíce. Nechceme objednávat na dlouhou dobu dopředu, neboť v případě výpadku ordinace z provozních důvodů (např. nemoc) by se neošetření pacienti dostali  opět na řadu až za velice dlouhou dobu.

Proč se nelze objednat osobně v ordinaci?

Osobní objednávání pacientů bohužel výrazně prodlužuje délku objednání a snižuje tak celkový počet objednaných pacientů, stejně tak jako jejich komfort při objednávání. Také zcela nedůstojná fronta před ordinací, kdy počet pacientů zcela zablokuje vstup do ordinace je důvodem pro pouze telefonické objednávání.

Kde mohu řešit své dotazy?

Oční Milevsko s.r.o. je soukromá ordinace, která nemá s Poliklinikou v Milevsku žádný vztah z pohledu poskytování zdravotních služeb. V prostorách polikliniky pouze sídlíme, stejně tak jako další poskytovatelé zdravotních služeb. Řešit veškeré dotazy tak je relevantní pouze s naší ordinací. Případné dotazy na vedení polikliniky tak pozbývají smyslu, stěžuje to jejich práci a poliklinikou nemohou být vyřešeny.

Výše uvedená pravidla platí pro všechny pacienty bez výjimky s ohledem na férový a rovný přístup ke všem pacitentům.

ŽÁDÁME PACIENTY O DŮSLEDNÉ RESPEKTOVÁNÍ TĚCHTO PRAVIDEL!

MUDr. Barbora Duspivová

 

Mimořádné sdělení ze dne 1.9.2021:

Vážení pacienti,

akutní pacienti se musí ohlásit předem telefonicky. Pokud jste nemocní, či pozitivní na Covid 19 či v karanténě, máte zvýšenou teplotu či akutní respirační obtíže, nemůžeme Vás v tuto chvíli ošetřit. Telefonicky se prosím přeobjednejte na jiný termín.

Telefonicky je možné se objednat na čísle 382 503 229 v po, út a čt v době od 7:00 do 8:30! V ostatní časy jsme plně vytíženi péčí o objednané pacienty a telefon nebereme. Pro zrušení termínu objednání prosíme zanechte vzkaz na záznamníku.
Z kapacitních a organizačních důvodů nejsme schopni reagovat na emailové žádosti o objednání!

Všechny pacienty bez výjimky žádáme o přečtení vnitřního řádu ordinace a aktuálního ceníku!