Ceník a smluvní pojišťovny

Ceník
a smluvní pojišťovny

VýkonCena v Kč
Vystavení potvrzení na řidičský průkaz na žádost pacienta500
Vyšetření OCT = optická koherentní tomografie - 1 oko500
Vyšetření pacienta nebo cizince, nepojištěného u veřejné zdravotní pojišťovny (za každých započatých 20 min.)1000
Vyšetření zorného pole = perimetru pro účely nehrazené pojišťovnou700
Vyšetření zrakové ostrosti včetně předpisu brýlové korekce více než 1x ročně spolu s vyšetřením autorefraktometrem nehrazené zdravotní pojišťovnou400
Výpis/ kopie z dokumentace na žádost pacienta - dle rozsahu300
Vyplnění jednoho formuláře např. pro přiznání bolestného, pro plnění pojistné události, pro přiznání různých výhod ze zdravotních důvodů, různé žádosti, např. o lázně, o přijetí do domova důchodců a jiné dle rozsahu400-600
Vystavení potvrzení na základě provedených vyšetření, kopie receptu na brýle při ztrátě, vystavení kopie lékařské zprávy50
Aplikace terapeutické kontaktní čočky400

Ordinace má uzavřenu smlouvu s Pojišťovnou VZP, a.s.  – komerční pojišťovna.

Naše ordinace je smluvním partnerem těchto pojišťoven:

Naše ordinace je smluvním partnerem těchto pojišťoven: